top of page
Search

อโรมาเธอราพี ศาสตร์แห่งกลิ่นเพื่อการบำบัด

Updated: Sep 30, 2021

อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) หรือ สุคนธบำบัด เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้น้ำมันหอมระเหย (essential oil) ที่ต้องได้จากการสกัดพืชที่มีกลิ่นหอมเท่านั้น

น้ำมันหอมระเหยทีได้จากพืชจะมีผลใน่อการบำบัดรักษาหลายอาการ เช่น โรคติดเชื้อต่างๆ โรคผิวหนัง อาการแพ้ หรือเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาการที่เกี่ยวข้องกับความเครียด


การใช้น้ำมันหอมระเหย หรือ essential oil มีมานานกว่าร้อยปีแล้วในกลุ่มประเทศตะวันตก และพบว่ามีการใช้ในการแพทย์ตะวันออกมานานกว่าพันปีแต่จะพบว่า มีการใช้อโรม่าเธอราพี ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบมากในประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีงานรวิจัยกว้างขวางทั่วโลกในทุกๆ ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาพบว่าใช้อโรม่าเธอราพี (สุคนธบำบัด) ร่วมกับการแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคต่างๆ เพราะอโรมาเธอราพี เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของ Herbal Medicine ของน้ำมันหอมระเหย (essential oil) ที่ได้จากการกลั่น หรือสกัดพืชหอม ออกมาในรูปของน้ำมัน (essence) ซึ่งให้คุณสมบัติในการรักษา ไม่ว่าจะสกัดจาก ดอก ใบ กิ่ง เปลือก แก่น ยาง ผล หรือ เมล็ดก็ได้ แต่เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบพืชจำนวนมากเพื่อสกัดจึงส่งผลให้น้ำมันหอมระเหยมีราคาแพทำให้พบว่ามีน้ำหอมสังเคราะห์เลียนแบบกลิ่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อให้ราคาถูก แต่กลิ่นหอมจากน้ำหอมสังเคาระห์ ไม่ให้ผลในการบำบัดใดๆเลย


แต่น้ำมันหอมระเหยจากพืชมีส่วนของโมเลกุลเล็กๆ หลายๆ โมเลกุลที่สามารถแพร่เข้าสู่สมองของเราผ่านระบบประสาทการรับกลิ่นที่อยู่ในโพรงจมูกส่วนบน ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ใกล้สมองมาก และทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางเภสัชวิทยาของร่างกายมนุษย์ เมื่อโมเลกุลเล็กๆ นับร้อยเหล่านี้ไปถึงสมองส่วนลิมบิค (limbic system) ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งสัมพันธ์กับประสบการณ์และความจำ และสมองส่วนนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับสมองที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ ความดัน การหายใจ ความจำ ระดับความเครียด สมดุลย์ฮอร์โมน


cr: https://pharmacy.mahidol.ac.th/


ดังนั้นการสูดดมน้ำมันหอมระเหยจึงเป็นวิธีที่ให้ผลทางร่างกายและระบบประสาทที่เร็วที่สุดทางหนึ่งติดต่อได้ที่ Line @ithaiskincare

หรือติดตามโปรฯ ได้ที่ Shopee ลิงค์ https://bit.ly/39xIIon

35 views0 comments

Recent Posts

See All

เจลนวัตกรรม ลูกประคบไทย ใช้ง่ายสะดวกขึ้นเยอะ

ลูกประคบ เป็น ภูมิปัญญาไทยมีมาตั้งแต่โบราณ โดยมักจะนำเอาสมุนไพรที่อยู่ในห่อผ้า มาประคบให้หลังจากการนวด หรือ ก็จะใช้ลูกประคบมาประคบตามส่วน...

Comentarios


bottom of page