top of page
Search

ใครว่า " Work from Home " แล้วจะไม่เป็น " Office Syndrome "

Updated: Sep 30, 2021
Office Syndrome หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืดที่เกิดขึ้นจากการทำงานในออฟฟิศโดยมีท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะการนั่ง ส่งผลต่อการเกิดอาการปวดได้หลายจุด เช่น บ่า คอ ไหล่ หรือหลัง และมักจะเป็นเรื้อรัง


หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตไปสู่ “new normal” ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 คือ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานจากออฟฟิศเป็นที่บ้าน หรือ “work from home (WFH)” ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาที่หลายคนไม่คาดคิด คือ อาการปวดต่างๆ ที่ตนเองคิดว่า WFH แล้ว อาการปวดต่าง น่าจะดีขึ้น แต่กลับพบว่า อาการ “office syndrome” กลับมาเป็นอีก หรือแย่ลงกว่าเดิม

หรือในคนที่ไม่เคยปวดมาก่อนเลยก็อาจจะเริ่มมีอาการได้ เนื่องจากความเครียดที่ต้องทำงานคนเดียว แบบไม่มีเพื่อนร่วมงาน และต้องเร่งทำให้งาน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจบีบคั้น จึงก่อให้เกิดอาการเครียด สมองล้า (brain fog) และอาการปวดร้าว บริเวณ คอ บ่า ไหล่ และหลังซึ่งเป็นอาการเดียวกับ office syndrome แต่เนื่องจากเกิดจากการ work from home เราจึงอาจเรียกมันว่า “WFH syndrome” หรือ “WFH stress”


และเพื่อเป็นการดูแลตนเองระหว่างที่ต้องทำงานอยู่กับบ้าน ทางอัยย์ไทย จึงขออนุญาตนำข้อมูลบางส่วนจาก นพ.สุดหล้า ปรีชานนท์ แพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มาแบ่งปัน

การ Work from Home ให้ปลอดภัยจากอาการ Office Syndrome


หลักการในการแก้ไข 1. ควรปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีความกระชับมากขึ้น มีการเว้นช่วงพักเพื่อจะได้ลุกขึ้น หรือปรับเปลี่ยนอริยาบท เช่น ในการประชุมต่างๆควรมีช่วงเวลาพักระหว่างการประชุมมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ประชุมสามารถทำกิจกรรมอื่นๆในบ้านได้ หรือควรถึงจำกัดเวลาในการประชุมในแต่ละวันไม่ให้มากเกินไป 2. ควรปรับสภาพแวดล้อม และท่าทางการทำงานให้ถูกต้องตามหลัก “การยศาสตร์” อ่านว่า กา-ระ-ยะ-สาด (Ergonomics) 3. ควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดความตึงจากการอยู่ในท่าเดิม หรือใช้งานนานๆ ทุกๆ 1/2-1 ชั่วโมง


หลักการยศาสตร์ (Ergonomics) ในการนั่งทำงาน 1. ศีรษะตั้งตรง หรือก้มเล็กน้อยทำมุม 10-15 องศา สายตาขนานกับพื้นและอยู่ระนาบเดียวกันกับขอบบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ 2. คอไม่เอียง ไปด้านใดด้านหนึ่ง 3. หลังชิดกับพนักพิง ไม่แอ่นหรือก้ม 4. สะโพกแนบกับมุมฉากของพนักเก้าอี้ ลงน้ำหนักที่สะโพกทั้ง 2 ข้างเท่าๆกัน 5. ข้อศอกวางแนบลำตัว หรือวางบนพนักวางแขน งอศอกทำมุมประมาณ 90 องศา 6. ข้อมือวางบนโต๊ะทำงาน ได้ในขณะที่ใช้ Computer 7. ต้นขาวางราบกับที่นั่ง 8. เข่างอทำมุม 90 องศา 9. เท้าวางราบกับพื้น ถ้าเท้าลอยจากพื้นให้นำวัสดุมารองได้ เช่น หมอนหนาๆ


ที่มา: https://www.vichaiyut.com/th/health/diseases-treatment/other-diseases/work-from-home-syndrome/


นอกจากนี้การแก้ไขปัญหา WFH stress ยังสามารถทำได้โดยการใช้ Aromatherapy หรือสุคนธบำบัด เพื่อลดอาการเครียดของกล้ามเนื่้อ และสมอง


Aromatherapy หรือ สุคนธบำบัด จำเป็นที่จะต้องใช้ น้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ (natural essential oil) ไม่ใช้ น้ำหอม (fragrance หรือ perfume) ทั่วไป เนื่องจากในน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ จะมีสารกลุ่ม Terpene ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูดดม จะส่งผลในการปรับสารสื่อประสาทเพื่อให้เกิดสมดุลได้ https://bit.ly/3sTApdy


53 views0 comments
bottom of page